Chrome Web Store

De Chrome Web Store biedt apps en extensies voor alle onderwijsbehoeften, van samenwerkingshulpprogramma's en videobewerking tot opgenomen lessen en wiskundeleskaarten.

Chrome Web Store

Google Apps for Education

Installeer de Chrome Web Store-apps voor Gmail, Agenda en Google Documenten om leerlingen te helpen communiceren, samenwerken en leren.

Chrome, aangepast

Installeer of blokkeer Chrome Web Store-apps en -extensies voor uw Chrome- en Chromebook-gebruikers.