Bekijk wat u kunt besparen met Chrome-apparaten

Vertel ons hoeveel medewerkers uw organisatie heeft, zodat we kunnen schatten wat de kosten voor een pc-implementatie zouden zijn en wat u in drie jaar zou kunnen besparen met Chromebooks for Work, wat bestaat uit:

Uw besparing berekenen

Geef het aantal medewerkers in uw organisatie op.
Pc Chromebook
Aanschafprijs

Dit zijn de kosten voor de aanschaf van één laptop of desktop. De calculator veronderstelt dat alle pc's binnen uw bedrijf om de drie jaar worden vervangen. (Bron: NPD Group, Hall & Partners)

Hardware-onderhoud

Een doorsnee garantie bedraagt 20 procent van de totale kosten van een nieuwe pc, vooraf betaald. Deze calculator gaat ervan uit dat de garantie vooraf wordt betaald ter dekking van de vervangingskosten van een computer na drie jaar. (Bron: resultaten van een Google-enquête onder klanten.; NPD Group)

IT-software en infrastructuur

Deze categorie omvat de software, servers en andere infrastructuur voor OS-patches, systeemupdates, antivirusbeveiliging en back-ups, evenals de benodigde hulpprogramma's die jaarlijks nodig zijn om een pc te beheren. (Bron: resultaten van een Google-enquête onder klanten.; tariefkaart voor Microsoft Intune)

Beheer- en administratieve overheadkosten

Deze categorie omvat de jaarlijkse personeelskosten voor het distribueren van images van het besturingssysteem en het beheren van de applicaties voor de desktop van één eindgebruiker. (Bron: resultaten van een Google-enquête onder klanten.)

Eindgebruikerskosten

Deze categorie omvat de productiviteit die per jaar verloren gaat vanwege de tijd die wordt besteed aan configuratie, het opstarten van de computer, systeemstoringen, het oplossen van problemen en de voortdurende fixes voor één eindgebruiker plus pc. (Bron: resultaten van een Google-enquête onder klanten.)

De totale eigendomskosten voor 3 jaar

Bent u klaar om te praten? Neem contact met het salesteam op om vandaag nog met Chromebooks een stap voorwaarts te maken. Contact opnemen met het salesteam

De voorbeeldberekeningen worden uitsluitend verstrekt voor algemene informatiedoeleinden, zonder enige expliciete of impliciete vorm garantie, en behelzen geen advies of opinie met betrekking tot specifieke feiten. De voorbeeldberekeningen zijn gebaseerd op de interne gegevens van Google en openbaar beschikbare informatie.