Richtlijnen voor verkoop en branding

De Street View-richtlijnen voor verkoop en branding zijn specifiek bedoeld voor professionele fotografen en bureaus. Met behulp van deze richtlijnen kun je opvallen als ervaren bijdrager, Street View in VR delen en je klanten helpen hun Street View-status te verhogen. Je kunt de volgende items gebruiken om je verkoop te vergroten.

'Kom binnen'-stickers

'Kom binnen'-stickers

 • Promoot recent gefotografeerde bedrijven die zijn toegevoegd aan Street View
 • Druk dit stickerontwerp af via een afdrukservice naar keuze
Bestand voor Trusted-badge

Bestand voor Trusted-badge

 • In aanmerking komende Street View-bijdragers kunnen zowel de Trusted-badge als de voertuigspecifieke badge gebruiken volgens de onderstaande richtlijnen voor verkoop en branding
 • Als je niet of niet meer in aanmerking komt, kun je deze badges niet gebruiken
Google Cardboard

Google Cardboard

 • Bekijk Street View in virtual reality
 • Heel geschikt voor demo's of als cadeau aan een klant
 • Bij meer dan honderd eenheden kom je in aanmerking voor aangepaste afbeeldingen en een lage prijs per eenheid ($ 7,59)
 • Ga naar Maxbox VR voor kortingen voor vertrouwde professionals die aangepaste VR-Cardboard willen aanbieden.

Branding-normen

Zelfs als je geen lid van het Trusted-programma bent, zijn de onderstaande richtlijnen wellicht toch relevant. Als je lid wilt worden van het Trusted-programma, lees je Profileer jezelf als een vertrouwde professional voor meer informatie over de vereisten.

Alleen fotografen en bedrijven die als vertrouwd zijn aangemerkt, mogen het Google Maps Street View-merk en de Trusted-badge als marketingmiddelen gebruiken. Als je een vertrouwde professional bent, nodigen we je uit deze middelen te gebruiken om bekendheid te geven aan je status. Vertrouwde professionals mogen gebruikmaken van de Trusted-badge, woordmerken en branding-elementen, zoals de logo's van Google Maps, Street View en gerelateerde logo's. Hier volgt een overzicht van wat je daarmee wel en niet mag doen. Als je van mening bent dat iemand de merktekens van Google misbruikt, kun je melding maken van ongepast gebruik.

Wat je mag doen

Wat je mag doen

 • Je mag de Trusted-badge en branding-elementen alleen gebruiken als je een gecertificeerde deelnemer aan het programma bent.
 • Je mag professionele 360°-foto's aanbieden als een bedrijfsservice.
 • Je mag de Trusted-badge alleen gebruiken tegen een witte achtergrond en met voldoende ruimte eromheen, ongeacht waar je de badge weergeeft.
 • Je mag de Trusted-badge alleen gebruiken in combinatie met je naam of je bedrijfsnaam en logo.
 • Je mag de Trusted-badge en branding-elementen gebruiken op websites, in presentaties, op bedrijfskleding en in reclamedrukwerk.
 • Zorg ervoor dat de badge en de branding-elementen niet de meest in het oog springende elementen zijn van de pagina of de kleding.
 • Wanneer je grafische elementen op het dak van een voertuig toont, mag je alleen je eigen merk en logo gebruiken.
Wat je niet mag doen

Wat je niet mag doen

 • Wanneer je zakendoet met bedrijven, mag je geen onjuiste voorstelling geven van je deelname aan het Trusted-programma of proberen je deelname aan dit programma verborgen te houden voor je klanten.
 • Als je kunt worden ingehuurd (bijvoorbeeld voor je services als een vertrouwde Street View-leverancier), mag je deze services niet bundelen met je lidmaatschap van Local Guides. Lees de post op Local Guides Connect als je wilt weten hoe je fotografische services kunt blijven aanbieden terwijl je deelneemt aan Local Guides.
 • Breng geen wijzigingen aan in de logo's en woordmerken van Google Maps, Street View en de Trusted-badge. Dit betekent ook dat je geen grafische elementen mag toevoegen en de afbeeldingen niet mag uitrekken of vertalen.
 • Je mag geen misleidend of oneigenlijk gebruik maken van de badge. Je mag de badge bijvoorbeeld niet gebruiken om de suggestie te wekken dat Google een product of service aanbeveelt.
 • Je mag Google, Google Maps, Street View, de Trusted-badge of andere Google-handelsmerken (of namen die daarop lijken) niet gebruiken in een domeinnaam.
 • Geef het Street View-pictogram of voertuigspecifieke branding-elementen van Trusted in de volgende gevallen niet weer:
  • Als je geen lid van het Trusted-programma bent.
  • Groter dan 30 cm x 12 cm (12 inch x 5 inch) op een voertuig.
  • Als ze het meest prominente of enige branding-element op een voertuig zijn.
  • Voorbeeld:
Branding-normen

Branding-elementen aan de bovenkant/onderkant van 360º-foto's

 • Gebruik het logo/de naam van je bedrijf als bovenkant/onderkant in de respectievelijke formaten. Raadpleeg de beleidsrichtlijnen voor eventuele indelingsspecifieke criteria.
 • Wanneer je branding-elementen toevoegt aan de onderkant van de afbeeldingen op het dak van je voertuig, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Je moet toestemming hebben om de branding-elementen te gebruiken.
  • Je mag alleen content tonen die relevant is (bijvoorbeeld om lokaal toerisme te promoten) of die anderszins beperkt is tot toeschrijving (d.w.z. de naam van het bedrijf dat het SV-materiaal publiceert).
 • In het geval van sponsoring/toeschrijving moeten de branding-elementen aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Ze mogen niet worden weergegeven bij een merkteken van Google.
  • Ze mogen niet worden weergegeven bij promotieafbeeldingen of -tekst (tenzij deze relevant zijn voor de weergegeven locatie).
  • Ze mogen niet het woord 'gesponsord' of een vertaald synoniem bevatten.
 • Voeg de Trusted-badge of andere branding-elementen van Google niet toe aan de bovenkant/onderkant van je 360º-foto's (met inbegrip van alle grafische elementen op het dak die zichtbaar kunnen zijn voor je camera).

Zorg ervoor dat je je behalve aan deze richtlijnen ook houdt aan de regels van Google voor correct gebruik, de algemene voorwaarden voor merken, de richtlijnen voor het gebruik van geografische producten en alle andere gebruiksrichtlijnen voor Google-handelsmerken.

Opmerking: Als je deze richtlijnen niet naleeft, kun je je certificering en het recht op het gebruik van de Trusted-badge en overige branding-elementen kwijtraken.

Transparantie en verantwoordingsplicht

Wanneer je je fotoservices aan anderen verkoopt, is het van belang dat je dezelfde transparantie hanteert en je rechten en plichten begrijpt zoals deze van toepassing zijn op andere mensen, merken en de lokale wetgeving.

Eerlijke voorstelling van zaken

Eerlijke voorstelling van zaken

Als fotograaf of bureau mag je op geen enkele wijze de suggestie wekken dat je in dienst bent van Google. Stel jezelf naar waarheid voor als volledig onafhankelijke zakelijke partij en maak opdrachtgevers duidelijk dat Google als uitgever slechts een beperkte rol speelt.
Individuele verantwoordelijkheid

Individuele verantwoordelijkheid

Hoewel gepubliceerde afbeeldingen meestal binnen enkele seconden zichtbaar zijn op Google Maps, kunnen deze afbeeldingen later alsnog worden afgewezen als ze in strijd zijn met het beleid van Google Maps voor afbeeldingen of de servicevoorwaarden van Google Maps.
 • Wanneer in opdracht gemaakte afbeeldingen niet tot Google Maps worden toegelaten, is het de verantwoordelijkheid van de fotograaf of het bureau en de ondernemer om dat probleem op te lossen.
 • We adviseren om afbeeldingen die in strijd zijn met ons beleid, meteen te laten corrigeren of vervangen door de fotograaf (waarbij deze ervoor zorgt dat ze worden goedgekeurd voor Google Maps) en dat de fotograaf de opdrachtgever volledig schadeloosstelt als het probleem niet kan worden opgelost.
Eigendom van afbeelding

Eigendom van afbeelding

We raden fotografen/bureaus en ondernemers aan hun verbintenis vast te leggen in een schriftelijk contract tussen beide partijen waarin de voorwaarden van de overeenkomst, de garanties en de toekomstige eigendomsrechten worden vastgelegd.
 • Maak goede afspraken over wie de eigenaar van de afbeeldingen is nadat de fotosessie heeft plaatsgevonden. Als de fotograaf of het bureau eigenaar blijft, zorg er dan voor dat de ondernemer weet op welke wijze de afbeeldingen mogen worden gebruikt zonder dat er sprake is van schending van het auteursrecht van de fotograaf of het bureau. Als het materiaal eigendom wordt van de ondernemer, moet deze akkoord gaan met de overdracht van de afbeeldingen en op de hoogte zijn van de rechten die de fotograaf of het bureau behoudt.
 • Een afbeelding mag niet tweemaal worden gepubliceerd via twee verschillende accounts (bijvoorbeeld het account van de fotograaf en dat van de ondernemer).
Naleving van lokale wetten

Naleving van lokale wetten

Houd je bij je werkzaamheden voor opdrachtgevers steeds aan de wet. Geef geen onjuiste voorstelling van je bekwaamheid of van de uiteindelijke kwaliteit van het werk dat je verricht. Zorg er ook voor dat je adequaat verzekerd bent bij de uitvoering van het werk waarvoor je bent ingehuurd.
Zichtbaarheid van afbeelding

Zichtbaarheid van afbeelding

Google houdt geen rekening met contractuele of commerciële overeenkomsten tussen derden, dus ook niet met overeenkomsten tussen ondernemers en fotografen. Het feit dat een ondernemer een beroepsfotograaf heeft betaald voor een fotosessie, is geen garantie voor de positie van de afbeeldingen op Google Maps.
Geen belangenconflict

Geen belangenconflict

Voor bepaalde Google-programma's, in het bijzonder Local Guides, is het vereist dat je deelneemt in een niet-professionele capaciteit (met andere woorden: je wordt niet gecompenseerd voor de content die je bijdraagt). Als je kunt worden ingehuurd (door bijvoorbeeld je services als een vertrouwde Street View-leverancier aan te bieden), is het van belang dat je deze professionele services niet samenvoegt met eventuele andere niet-professionele services die onpartijdigheid impliceren (zoals je mogelijkheid een beoordeling of review als Local Guide te plaatsen).